Måned: juni 2018

Teori omkring sport

  1: Teorier om institutionalisme: Ny institutionalisme: → ‘The three new institutionalism’ (Hall og Taylor 1996): Ny institutionalisme er især, hvordan den adskiller sig fra andre tilgange. Den udgør ikke en samlet tankegang, men giver tre analytiske tilgange, der hver især kalder sig ny institutionalisme. Alle tre tilgange har på hver sin måde udviklet sig …

Floorball for begyndere

Stater og internationale organisationer bidrager med øget kapacitet for skabelsen af kollektive goder ved at orkestrere transnational governance. Hvad er de(n) central(e) påstand(e)? Den centrale påstand i teksten er at orchestration forbedrer transnationale samarbejder, og derved skaber en alternativt løsnings mulighed til de rene multilaterale samarbejder, der ofte anses som værende eneste løsning på globale …

Centrale argumenter der er relevante i sports diskussioner

Global problemløsning fungerer ikke pga. kollektive handlingsproblemer og free-rider incitamenter. Dette påvirkes også af politikeres præferencer for genvalg, hvorfor de ikke vil påtvinge ”hårde” politikker på befolkningen.   Hale, T. & Roger, C. (2014) ‘Orchestration and transnational climate governance’, The review of international organizations, 9(1), 59-82 Teksten kort (hvad handler den i grove træk om? …

Hvorfor skal du dyrke sport?

Teksten kort: På trods af at global opvarmning er et globalt problem, så er løsningen ikke nødvendigvis global. At sige at løsningen nødvendigvis skal være global, giver en grad af beskyttelse til politikerne i nationalt regi, da de kan henlede befolkningens opmærksomhed på globale løsningsproblemer. Herved drages der en linje til kollektive handlingsproblemer i relation …